Wiadomości tygodnia

W Rykach dogrywka

Wstępne wyniki niedzielnego głosowania wskazują, że w Rykach odbędzie się druga tura wyborów na burmistrza. ...

czytaj więcej

.

Nasz nRegion w twoim domu!

Chcesz aby Tygodnik Nasz nRegion docierał bezpośrednio do twojego domu?

czytaj więcej

Komunii nie będzie

To już pewne – w tym roku w naszym regionie nie będzie I Komunii Świętej. Zawiedzione ...

czytaj więcej

E-Dęblin E-Dęblin E-Dęblin Reklama E-Ryki
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta

Dęblin, reklama
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta
Reklama
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta
Ryki, reklama, Warowny
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta
E-Ryki, Portal Nowoczesnego Miasta

Uwaga! Zmiana przepisów konsumenckich! – c.d.

26 grudnia starą ustawę o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zastąpi ustawa z dnia 30 maja 2014 roku.

Pewne elementy z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostały przeniesione do kodeksu cywilnego. Co to oznacza dla konsumentów?

Jak podkreśla Wioletta Próchniak, Powiatowy rzecznik Praw Konsumenta w Puławach, zmiany w przepisach, jakie zaczną obowiązywać pod koniec tego roku są zmianami na korzyść klienta. Nowe prawo nie dość, że doprecyzowuje pewne kwestie, związane na przykład z terminami odstąpienia od umowy czy reklamacji, to w dodatku jasno określa obowiązki przedsiębiorcy, który konsumentom oferuje swój towar bądź usługi.

Wioletta Próchniak , Powiatowy Rzecznik KonsumentówObowiązki sprzedawcy:

 • musi niezwłocznie wydać kupującemu towar, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy
 • przed podpisaniem umowy musi wyjaśnić wszystkie jej zapisy i postanowienia, wyjaśnić wątpliwości konsumenta co do właściwości produktu i dodatkowych kosztów (np. jeśli produkt jest kupowany na raty)
 • musi wydać kupującemu wszystkie dokumenty, które dotyczą sprzedawanej rzeczy – instrukcja montażu, instrukcja użytkowania i konserwacji, karta gwarancyjna
 • informacje na temat produktu muszą być jasne i zrozumiałe, wystarczające do prawidłowego korzystania z rzeczy sprzedanej i podane w języku polskim – w szczególności są to: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa, informacja o dopuszczeniu do obrotu na terytorium RP, określenie jej energochłonności
 • informacje na temat produktu powinny być umieszczone na rzeczy sprzedawanej lub trwale z nią połączone
 • musi zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno – organizacyjne dla sprawdzenia jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów oferowanych produktów

Wada fizyczna produktu – można o niej mówić, kiedy:

 • rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, nie posiada właściwości, które powinna mieć z uwagi na swoje przeznaczenie
 • rzecz nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewniał kupującego
 • rzecz nie nadaje się do celu, do którego kupujący chciał ją użyć i o czym informował sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń co do jej przeznaczenia
 • produkt został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca bierze odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
 • jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy przez sprzedawcę domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniały w chwili sprzedaży

ZakupyRękojmia – koniec spirali napraw?

Po 26 grudnia zmieniają się również nieco przepisy związane z rękojmią za wady fizyczne produktu przy umowie sprzedaży. Odtąd każdy konsument będzie miał prawo do złożenia oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez narażania klienta na nadmierne niedogodności wymieni produkt na nowy lub go naprawi. Należy przy tym pamiętać, że prawo do odstąpienia od umowy tracimy, jeśli wada produktu jest nieistotna. Co więcej znowelizowane prawo daje konsumentowi więcej możliwości – zamiast naprawy może zażądać od sprzedawcy, aby wymienił produkt na nowy (i odwrotnie), chyba, że jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami. Dzięki zmianom prawodawca wzmocnił pozycję konsumenta, który często nie mógł użytkować zakupionego produktu, bo ten , jeśli okazał się wadliwy, był stale naprawiany przez sprzedawcę.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady produktu przez 2 lata, a w przypadku wad nieruchomości przez 5 lat od wydania rzeczy kupującemu. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, to odpowiedzialność sprzedawcy może być skrócona do 12 miesięcy.

Gwarancja – sam zdecydujesz czy chcesz zwrotu pieniędzy, naprawy czy wymiany

- Do tej pory to sprzedawca kształtował warunki gwarancji. Zapisy karty gwarancyjnej mówiły, że albo naprawiamy rzecz w nieskończoność, albo były takie obwarowania, że dopiero jeśli serwis stwierdzi, że nie jest w stanie sam wady usunąć konsumentowi przysługiwała wymiana produktu na nowy lub dopiero po określonej liczbie istotnych napraw klient może żądać wymiany produktu na nowy. Teraz to się zmieni – tłumaczy Wioletta Próchniak.

Po zmianach w ramach gwarancji mamy prawo zażądać od sprzedawcy zwrotu pieniędzy, wymiany towaru na nowy lub możliwości wymiany na inną rzecz albo usługę. Jeśli karta gwarancyjna, jaką otrzymujemy wraz z zakupionym produktem nie wymienia konkretnego okresu gwarancji, to należy przyjąć, że sprzedawca odpowiada za produkt przez 2 lata od momentu, kiedy go nabyliśmy. Dokument gwarancyjny może mieć inną formę niż papierowa, np. na płycie cd.

MP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 + = 13

 Pozostało znaków

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>